Вход във сайта
Забравена парола?

или създай акаунт
създай акаунт

Рекламации

Рекламации - Връщане или замяна на стоката

Изтеглете тук Формуляр за връщане

Клиентите са важни за нас и ценим Вашето мнение, вие сте в основата на нашето съществуване и се стараем да задоволим изискванията ви  към всеки детайл!

Съгласно чл. 55, ал. 1 от ''Закон за защита на потребителите'' (ЗЗП),  потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от получената стока в срок от 14 дни от датата на получаването й.
В този случай, търговецът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. Сумите се възстановяват по банкова сметка на клиента.
При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.
Потребителят е длъжен да съхранява получените от търговеца стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от ''Закон за защита на потребителите''.  За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е - те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани, без да е нарушена целостта на опаковката, без да има аромати. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя.  На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно ''Закон за защита на потребителите''.

Продукти изпратени с опция Преглед и Тест - не могат да бъдат върнати. 

Намалена стока след преглед и тест не може да бъде върната

Долна част на бельо  и бански - бикини, боксерки, прашки, слипове, бодита и други продукти, характеризиращи се като долно бельо - НЕ ПОДЛЕЖАТ на връщане и подмяна - по хигиенични причини. Както също няма право да връща стока направена по индивидуални размери.

Потребителят е задължен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид. Използва се Формуляр за връщане, който Потребителят получава заедно с пратката и Формулярът се изпраща на Дружеството заедно с върната стока в рамките на посочения по-горе срок.

Потребителят може да използва, без да е задължен, email – комуникация. За целта Потребителят следва да влезе в профила си  в Сайта и да заяви желанието си в специално създаденото приложение „Заявление за връщане на стока“ (Приложение №6 от ЗЗП). Незабавно след получаване на електронното заявление Дружеството изпраща на Потребителя е-майл – съобщение, с което потвърждава, че е получило завката за връщане на Стоката или провежда телегеничен разговор.

Потребител, който извести Дружеството за желанието си да върне закупена стока,  е отговорен  в рамките на четиринадесетдневен срок от заявлението си, да върне въпросната стока в състоянието, в което му е била доставена, като я изпрати обратно на Дружеството.

Адрес за връщане стоката: гр. София, Овча купел 2,  бл. 12 а, вх. Б, ет. 1

Във Формуляра за връщане на стока или чрез  email в изричен текст се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума. Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от получаване на Стоката на посочения за връщане адрес.

Върната в срока по-горе Стока се приема ако са изпълнени едновременно следните  условия:

- Стоката  е в оригиналната си опаковка

- Стоката не е употребявана, с  нарушен вид или зацапване

- Да е приложена стоковата разписка, с която е получена стоката

- Задължително да има прикачен висящ етикет с логото гласящ: „Можете да върнете тази стока, единствено ако този етикет не е свален”. Стоки с липсващи или приложени към стоката, но свалени етикети няма да бъдат приемани за връщане и замяна.

- Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя, освен в случаите на явни недостатъци на Стоките, които следва да бъдат констатирани и потвърдени от Дружеството.

До момента на предаване на връщаната/заменяната Стока на Дружеството рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя, съгл. 47 т.9 от ЗЗП. Върната стока се преглежда, чрез отваряне на пратката в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани по-горе. Замяната на стока с идентичен продукт ще бъде извършена съгласно условията на обикновена поръчка. В случай, че дружеството няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и Потребителя не желае да замени Стоката с друга Стока, то се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с правилата по-горе и се освобождава от друга отговорност.

При необходимост от връщане на платена сума за закупените от Вас артикули, връщането на тази сума ще бъде възстановена по банков път - на посочена сметка или с куриерска фирма. В зависимост от начина ви на плащане.

Специални условия за връщането На дрехи, които Collection Ka Bo шие по поръчка на клиента и взима размери за даден вид стока, онлайн поръчки със размери на клиента не подлежат на рекламации или замяна.

За нас е удоволствие да отговорим на вашите въпроси!

Е-mail - office@collectionkabo.com