Вход във сайта
Забравена парола?

или създай акаунт
създай акаунт

Условия за сигурност

1. Личната информация, въведена където и да е в сайта е строго защитена съобразно разпоредбите на ЗЗЛД.

2. Collection Ka Bo изисква от Вас единственно информация, която е необходима за изпълнение на Вашата поръчка.

3. Collection Ka Bo гарантира, че получената информация е надлежно защитена, достъп до тази информация имат само лица свързани с изпълнението на Вашата поръчка.

4. Collection Ka Bo няма право да предоставя възмездно или безвъзмездно тази информация на трета страна неотнасяща се към доставката на Вашата пратка, без вашето изрично съгласие.